Meten, Analyseren, Leren

innvire ontwikkeld zeer praktische en makkelijk toepasbare meet instrumenten die cruciaal zijn bij de ontwikkeling van duurzame en gedragen werkomgeving verbeteringen.

Voor de dynamiek van groepen gebruikers (een team, afdeling, verdieping, gebouw) en het snel en accuraat bepalen van de behoefte aan werkplekken, in ratio’s, aantallen en meters gebruiken we WPA. Het  gebruikersvriendelijke dashboard dat data van een grote groep mensen omzet in tastbare visuele informatie op basis waarvan beslissingen makkelijk genomen kunnen worden.

De combinatie van behoefte en aanbod is een goede graadmeter voor de effectiviteit van de werkomgeving. De informatie aangevuld met eenvoudige tevredenheid- indicatie en de kracht van social (of enterprise) media geeft een zeer compleet beeld.

Onze waarde netwerk visualisering en modelering maakt het mogelijk om op een slimme manier te kijken naar hoe de organisatie optimaal waarde ontwikkelende interacties heeft. Een bron van onschatbare waarde bij het begrijpen en verbeteren van de kracht van samenwerken.

Omdat we met en voor onze klanten werkomgevingen ontwikkelen die fantastisch goed werken is het ook belangrijk om te weten hoe de organisatie denkt over waarden van de organisatie. Niet alleen weten hoe ze zich nu ziet, maar ook hoe ze denkt eruit te moeten zien om waanzinnig succesvol te zijn.  Het competing values framework van Quinn kan hierbij goed werken, maar we zijn ook bekwaam met de tools van Humansynergistics.

Nadat er zaken zijn veranderd die een positieve bijdrage zouden moeten leveren aan de werkomgeving is het zaak om dit ook daadwerkelijk te monitoren en van het resultaat te leren.

Als je niet daadwerkelijk de impact van de veranderingen in de gaten houdt weet je niet of het ook daadwerkelijk effect sorteert.
Op basis van monitoring leert de organisatie wat er goed gaat en wat er beter kan.

De cyclus van meten & analyseren, ideatie, veranderen en monitoren is de enige effectieve manier om de werkomgeving duurzaam te verbeteren. Het is de cyclus van Kaizen, en zal, op de juiste manier eigen gemaakt door organisaties, leiden tot continue verbetering.

Het zijn dus niet alleen meet-instrumenten, maar de dashboards waarmee we de vooruitgang kunnen volgen, waarmee we scenario’s ontwikkeld kunnen worden en waar de organisatie zelfstandig mee werkt, waar nodig ondersteund door de specialisten van innvire en haar netwerk.

innvire gereedschappen

WPA:
– Workplace Analytics (activiteiten analyse)
– Value Network Analytics (netwerk interactie analyse)
– Cultural Analytics (Organisatie cultuur)

"When you can measure what you are speaking about, and express it in numbers, you know something about it."

Lord Kelvin