Het innvire raamwerk voor het realiseren en besturen van doelgerichte werkomgevingen

Een fictief rechtlijnige proces aanpak voor integrale vraagstukken doet de waarheid geen recht aan. Daarom verkiezen wij ervoor te werken met een raamwerk, een los-vaste verzameling van activiteiten. Afhankelijk van de klant vraag en context werken we samen in op een bepaalde plek in dit raamwerk.

Grofweg erkennen we vijf algemene gebieden die bepalend zijn voor wat we doen:
Ontdekken
Interpreteren
Idee ontwikkeling
Experimenteren
Evolueren

Ontdekken


ik heb een uitdaging hoe benader ik hem?
Voordat we betekenisvolle verbeteringen kunnen overwegen, moet duidelijk zijn waar het om gaat. De waarom-vraag moet worden beantwoord . Meestal gaat het in deze fase om het vertalen van een abstract algemeen strategisch doel naar een interpretatie op praktisch niveau. Het kan ook om een herijking gaan van de strategie of zelfs het vinden van één doel uit een wirwar van verschillende, gefragmenteerde strategieën. Zonder duidelijk antwoord op de vraag: Waarom doen we dit is er geen fundament voor succes.

Interpreteren


Ik heb iets geleerd, hoe interpreteer ik het?
Om te weten hoe je ergens kunt komen moet je weten waar je bent. Er is alleen ‘richting’ als je een doel en een vertrekpunt hebt. In de interpretatie-fase gaat het om het meten, analyseren en leren van die zaken die relevant zijn voor het te bereiken doel. Alle zaken die te maken hebben met de werkomgeving. In deze fase werken we vaak met een aantal standaardgereedschappen Het komt ook voor dat we samen met onze klanten nieuwe gereedschappen ontwikkelen of gereedschap van onze klanten gebruiken. Het interpreteren gaat vaak over de dynamiek van de werkomgeving. Wat doen mensen, hoe werken ze (samen), wat drijft hen, waar zijn ze, wat vinden ze uitdagend?

Omdat verandering continu is, zijn we van mening dat een eenmalige, kleinschalige interpretatieslag maar zeer beperkt rendement oplevert. We coachen onze klanten om de meetinstrumenten in te bedden in te organisatie en de monitoring ervan een vast onderdeel te laten zijn over langere periode. Alleen op die manier wordt het mogelijk om een proces van continue verbetering van de werkomgeving op gang te krijgen. We zijn er, door onze eigen ervaringen en observaties in de markt, van overtuigd dat zogenaamde ‘Big Bang’-implementaties zeer beperkt rendement opleveren. Op zijn best is er een duidelijk ‘honeymoon’-effect waar te nemen. De zakelijke realiteit en prioriteit verandert met de regelmaat en frequentie van de seizoenen. Een onderzoek doen en 14 maanden later implementeren en ervan uitgaan dat de werkomgeving dan perfect is, is alleen mogelijk in de alternatieve werkelijkheid van ICT-marketingcampagnes.

Idee ontwikkeling


Ik zie een mogelijkheid, hoe maak ik die?
Idee-ontwikkeling is precies wat op een bepaald moment nodig is: het ontwikkelen van veel ideeën. Het analyseren van het proces dat ons gebracht heeft wat we hebben is niet voldoende om te bedenken wat ervoor nodig is om het op te lossen. Er is niet één recept voor het bereiken van de doelen. Het is bijna altijd nodig een aantal wilde ideeën te hebben om bij iets te komen dat simpel en veelbelovend genoeg is om het uit te gaan proberen. Brainstormen, co-creatie en social innovation is de naam van het spel.

Experimenteren


we hebben een idee, hoe realiseer ik dat?
Experimenteren brengt ideeën tot leven. Het maken van prototypes betekent dat ideeën tastbaar worden. Je leert terwijl je ze bouwt en deelt ze met andere mensen. Zelfs vroege en ruwe prototypes roepen een directe reactie op en helpen ideeën te verbeteren en te verfijnen. Hier kun je fouten maken zonder dat het tonnen kost. Zonder het maken van fouten wordt er niet geleerd, dus kunnen ze zich beter in een daarvoor geschikte setting voordoen. Doordat we de experimenten klein en ruw houden, kunnen we er ook meerdere tegelijkertijd doen om te zien welke de meest veelbelovende reacties oproepen.

Kortom, zaaien, selecteren en vergroten.

Evolueren


We hebben iets uitgeprobeerd, het werkt, hoe evolueer ik het?
Evolutie is het ontwikkelen van een concept in de tijd. Het betreft het plannen van de vervolgstappen, het idee communiceren aan die mensen die het kunnen helpen realiseren, het proces documenteren en in gang zetten. Veranderingen nemen vaak tijd in beslag, het waarnemen van zelfs subtiele tekenen van voortgang zijn belangrijk. Daarnaast zijn er natuurlijk een berg aan pragmatische zaken die moeten gebeuren om de veranderingen te activeren.

klaar?
Soms wel, meestal niet. De perfecte werkomgeving is met de veranderende realiteit van elke dag iets waar bedrijven naar streven. Na de evolutie volgt, als het goed is, weer het monitoren (ontdekken) en interpreteren.