Concept ontwikkeling

Het verbeteren van de werkomgeving gebeurt concreet door veranderingen aan te brengen aan elementen van de werkomgeving.

Innvire gelooft niet in Big-Bang implementatie projecten, maar heeft ervaren dat het op gang brengen en activeren en begeleiden van een continue process van verbeteringen een veel beter, duurzamer resultaat geeft. Meer daar over in deze blog-post.

Niet alle verbeteringen hoeven uitgebreid onderzocht en geanalyseerd te worden. Vaak is er voldoende laag-hangend fruit dat een start vormt voor een proces. Op het moment dat een bepaald doel is geformuleerd en onderzocht is wat het vertrekpunt is maken we met onze klanten een plan om er te komen.

Dit plan omvat de veranderingen die we teweeg willen brengen, maar dit doen we niet grootschalig voordat we ze uitgeprobeerd hebben. Hier komt onze uitgebreide ervaring en bekwaamheid in de vaardigheden van het ‘Design Thinking‘ van pas. Hierin spelen ideatie en prototyping een voorname rol.

Het genereren van veel interventie mogelijkheden en deze kort cyclisch uitproberen in prototypes maakt dat een organisatie keuzes heeft. Hier hoort natuurlijk ook weer het meten en monitoren bij. Zijn eenmaal de keuzes gemaakt dan moeten dezen goed vastgelegd en gecommuniceerd worden, aan ontwerp teams die ze op grotere schaal gaan uitwerken, maar ook aan eindgebruikers zodat ze geïnformeerd en betrokken blijven.

Conceptontwikkeling in het kort

– Werkstijl op basis van persona scenarios

– Werkomgeving look & feel prototypen

– Werkwijzen testen en verbeteren

– Testopstellingen nieuwe werkplekken

– Input workshops op concept vlekkenplannen

Concept ontwikkeling is een cyclisch proces op basis van design thinking. In iteratieve slagen verbeteren we de oplossingen door gebruikers te betrekken. Dit vermindert faalkosten en verhoogt het resultaat.