KPN Real Estate

Als grote organisatie had KPN een uitdaging om hun nieuwe ‘flexibel werken’ werkplek strategie tot in alle lagen van de organisatie te laten doordringen. Met vele locaties in Nederland voor zowel KPN als Getronics, was er een vraag ontstaan voor ondersteuning om managers en medewerkers van Getronics te informeren over de aankomende verandering. innvire hielp met een communicatie programma bestaande uit mailcampagnes, workshops en reclamematerialen om de nieuwe manier onder de aandacht te brengen voordat de verandering zou plaatsvinden.

Daarnaast heeft innvire de locatiemanagers van KPN getraind om beter om te gaan met de nieuwe soort vragen uit de organisatie. Het voorheen vastomlijnde aanbod van locatiediensten moest nu plaats maken voor meer doordachte werkplekconcepten, verschillende wensen van afdelingen en andere IT en vergadervragen. innvire hielp KPN met workshops en trainingsmateriaal om de locatiemanagers op doortastende wijze bekend te maken met verbeterde verwerkingen van de aanvragen.

innvire hielp KPN Real Estate met een aantal diensten:

  • Train lokatiemanagers om met nieuwe vragen rondom nieuwe werken om te gaan
  • Communicatie programma met persona’s over de opkomende veranderingen en de voordelen en consequenties ervan
  • Regie en productie van introductievideo over het ‘Check-in’ programma van KPN voor interne klanten

Activatie afdeling naar vraag gestuurde facilitaire organisatie.

De ondersteuning die innvire leverde aan KPN:

– Coaching locatiemanagers KPN

– Trainingsmodule vraag gestuurde facilitaire diensten

– Activatie nieuwe werkstijl voor 10.000 Getronics medewerkers

– Communicatie film intern KPN voor activatie ‘Check-in’ werkstijl

Van een standaardisatie gedreven vastgoed organisatie naar een vraag gestuurde flexibele organisatie.