Rabobank Parkstad Limburg

Rabobank Parkstad Limburg wil haar werkstijl en werkomgeving verbeteren. De verschillende locaties bieden niet allemaal de gewenste kwaliteit en mate van samenwerking. innvire heeft het management en medewerkers ondersteund in de analyse van de werkdynamiek en het helder krijgen van de doelen met een verbeterde werkstijl. De kwalitatieve en kwantitatieve dynamiek van de organisatie hebben we geanalyseerd met onze instrumenten; Workplace Analytics en Waarde Netwerk Analyse.

Hiermee hebben we samen met managers en medewerkers de verschillende mogelijkheden verkend in de gekozen locatie en daarin werkstijl voorwaarden meegenomen. Het gezamenlijke resultaat was een visueel en op bewijslast gebaseerd Programma van Gebruik wat de architect als input gebruikt om een voorlopig ontwerp te maken.

Programma van Gebruik

Inventarisatie werkdynamiek met behulp van:

– Waarde Netwerk Analyse

– Workplace Analytics

– Validatie workshops

– Overdracht aan architect

Breed georiënteerd inzicht op zowel kwalitatief en kwantitatief gebied om een zo goed mogelijk ontwerp te maken.