Wereldwijde OEM company

Samen met het corporate headquarters van een wereldwijd opererende electronics manufacturer hebben wij het volledige werkstijl & werkomgeving-vraagstuk van de organisatie opgepakt. Van concept tot uitvoering, van architectuur tot bouwmanagement; innvire heeft een balans gevonden tussen de 1.000 medewerkers en de 17.000 vierkante meter die zij gingen gebruiken.

Het zeer innovatieve karakter van de onderneming vroeg om een diepgaande analyse van hoe deze organisatie het beste presteert met al haar internationale afdelingen. Hiervoor heeft innvire dan ook een Workplace Analytics uitgevoerd, een Waarde Netwerk Analyse en Competing Values Framework om op alle fronten bewijslast te creëren voor de verbeteringen waar de organisatie het best bij gebaat zou zijn.

Alle aspecten van ons werk zijn in dit project samengekomen en hebben tot een goed eindresultaat geleid. De medewerkers ervaren de nieuwe werkomgeving met haar manier van gebruiken als zeer positief ten opzichte van de vorige – nog recent herziene – werkomgeving.

Onze analyse-instrumenten lieten zien dat, ondanks de vele varianten die de revue passeerden, we met de aanwezige data snel en gemakkelijk konden modelleren. Met als voordelen het voorkomen van faalkosten en voldoende tijd in de ontwerp of uitvoeringsfase.

Activiteiten

– Workplace analytics

– Waarde Netwerk Analyse

– Competing Values Framework analyse

– Branding werkomgeving

– Interieur architectuur

– Integraal bouwmanagement

– Concept werkomgeving

– Bid management

– Transitie werkomgeving & werkstijl

 

De nieuwe werkomgeving met zijn extra aandacht voor de verschillende zones, en warme uitstraling worden door zowel raad van bestuur als medewerkers als zeer positief ervaren.